USA:s Armén

 • Styrka 463 000 soldater i aktiv tjänst
 • Som reserv huvudsakligen Nationalgardet (National Guard), cirka 327 000 soldater
 • Den faktiska reserven är cirka 175 000 soldater
 • 2 400 stridsvagnar
 • 15 000 andra pansarfordon
 • 5 400 artillerivapen, taktiska missiler
 • 4 000 helikoptrar
 • C. 350 obemannade tunga flygande farkoster

Arméns huvuduppgift (2022) är bygga upp beredskap för högintensiva konflikter, modernisera stridsdoktrinen, utrustningen och sammansättningarna samt trupperna med målsättningen att maximera tid, medelanvändning och personal. I arméns strategi slås fats fyra huvudmål, med speciella målsättningar mot 2028. Dessa är beredskap, modernisering, förnyelse, allianserna och partnerskapen.

Arméns sammansättning:

 • 2 pansardivisioner
 • 2 mekaniserade divisioner
 • 4 infanteridivisioner
 • 3 mekaniserade brigader
 • 3 infanteribrigader
 • 1 luftlandsättningsdivision
 • 1 luftattackdivision
 • 2 luftlandsättningsbrigader
 • rikligt med vapenslagstrupper, såsom helikopterbrigader, raketkastartrupper, pionjärtrupper etc.

Utrustningen inkluderar bl.a.:

 • 2 400 stridsvagnar (M1A1/A2 Abrams)
 • 15 000 andra pansarfordon
 • 5 400 artillerivapen, taktiska missiler
 • mer än 700 stridshelikoptrar (AH-64 Apache)
 • 3 200 transporthelikoptrar
 • 1 200 luftvärnsmissiler
 • 42 missilavvärjningsmissiler (THAAD)