Totalförsvar

Totalförsvaret omfattar både militära och civila komponenter:

  • Militärt försvar
  • Försörjningstrygghet (ekonomiskt försvar)
  • Allmän ordning och säkerhet
  • Befolkningsskydd
  • Gränssäkerhet
  • Social- och hälsovård
  • Elektronisk kommunikation
  • Försvarsinformation

Försvaret har till sitt stöd ett omfattande nätverk av frivilliga försvarsorganisationer.

Tilläggsinformation

Det finska totalförsvarskonceptet har tryggat landets självständighet och medborgarnas livsvillkor. Det har visat sig vara en fungerande lösning i vår säkerhetsmiljö.

Enligt reglementet för statsrådet (262/2003), 16 § tillkommer samordningen av totalförsvaret försvarsministeriet. Enligt statsrådets principbeslut om den övergripande säkerheten (5.12.2012) omfattar totalförsvaret samordning samordning av de åtgärder inom den offentliga sektorn, dvs. statsrådet, statens myndigheter och kommunerna, och inom den privata sektorn samt den frivilliga verksamhet som medborgarna deltar i som syftar till att upprätthålla samhällets vitala funktioner i alla situationer.

Källor och länkar