Rysslands Armén

  • De ryska väpnade styrkornas mångsidigaste försvarsgren
  • Avsedd att förinta fiendens styrkor, ockupera och hålla ockuperade territorier och förhindra fiendens och dess stora luftlandsättningsstyrkors invasion
  • En styrka på 280 000 soldater, inklusive beväringar

Tilläggsinformation

Arméns vapenslag

I mars 2019 fanns det 136 bataljonsstridsgrupper i armén. Målet är 200 stridsgrupper, varvid varje brigad i armén skulle upprätthålla två stridsgrupper bestående av anställd personal och kontraktsoldater. Den tredje stridsenheten skulle bestå av beväringar. Planen förverkligas dock inte så som önskat, främst på grund av brist på personal. Även regementen kan bilda stridsgrupper.

Tabellen visar antalet centrala trupper i armén

Som reserv finns 13 motoriserade brigader.

En av det motoriserade infanteriets viktiga egenskaper är god rörlighet. Dessutom kan det snabbt byta stridssätt och grupperingsområde. Utrustningen som används av det motoriserade infanteriet är BMP-1, BMP-2, BTR-60, -70, -80 och 82, BMO-T och MT-LB.

Pansartrupperna utgör arméns huvudslagkraft. Armén har mer än 2700 stridsvagnar till sitt förfogande, varav nästan hälften är T-72. Andra typer är T-80 och T-90. Dessutom finns det mer än 10 000 pansarvagnar lagrade.

Arméns luftvärn består av långdistans (över 100 kilometer) S-300-missiler (Gladiator / Giant och SA-23). Medeldistansmissiler (30–70 km) inkluderar BUK-M1 (SA-11 Gadfly), BUK-M2 och BUK-M3 (SA-17 Grizzly) missiler. Kortdistansmissilerna (mindre än 30 km) inkluderar ett bandlavettbaserat TOR-system (SA-15 Gauntlet), ett bandlavettbaserat Tunguska-system med missiler och kanoner (SA-19 Grison), ett hjulfordonsbaserat (SA-8 Gecko), ett bandlavettbaserat Strela 10 (Sa-13 Gopher), manburna Igla (SA-16 Gimlet, SA-18 Grouse och SA-24 Grinch), , Strela ( SA-14 Gremlin) och Verba (9K333) med en räckvidd under 10 km. I pjäsluftvärnet används 23 mm luftvärnskanoner, bandlavettburna 23 mm ZSU-23-4 kanoner (Šilka) och 57 mm S-60 kanoner.

Arméns missiltrupper är utrustade med Iskander dubbelanvändningsmissiler (även kärnvapen, SS-26 Stone) och konventionella Iskander-missiler (SS-21B Scarab). Även kryssningsmissilerna (9M728 eller SSC-7 och 9M729 eller SSC-8) är dubbelanvändningsbara. Det bandburna artilleriet är utrustat med 122 mm (Gvozdika), 152 mm (Akatsija, Giantsint, Msta) och 203 mm (Malka, Pion). Det dragna artilleriet är utrustat med 152 mm (Msta) och 203 mm (Malka, Pion). Tusentals 122, 130, 152 och 203 mm kanoner finns i lager.

Granatkasteriet har som utrustning 82 mm, 120 mm (NONA-SVK och NONA-K och Sani), 160 mm och 240 mm (Tulpan) kastare. Raketkastarna inkluderar 122 mm (Grad, Tornado), 220 mm (Hurricane) och 300 mm (Smerts, Tornado) fordon.

Arméns specialstyrkor inkluderar spanings-, kommunikations-, pionjär-, skydds- och vägstyrkor samt underhållstrupper och styrkor för elektronisk krigföring.


Iskander-M Robot. Bildkälla: tass.com

Källor och länkar

https://warriors.fandom.com/ru/wiki

The Military Balance 2020