Kinas strategiska missilstyrkorna

Folkets befrielsearmés Strategiska missilstyrkor (PLARF) har uppskattningsvis 603 strategiska missilplattformer, varav 98 är avsedda för interkontinentala ballistiska missiler, 246 för medeldistans ballistiska missiler och 189 för kortdistans ballistiska missiler.

Av avfyringsramperna är 250 avsedda för kärnvapen. Dessutom har missilstyrkorna 70 avfyringsramper avsedda för konventionella kryssningsmissiler. Missiltrupperna inkluderar också fyra ubåtar utrustade med ballistiska kärnmissiler.

Tilläggsinformation

Missilstyrkornas huvudsakliga uppgift är att fungera som ett avskräckande element och förhindra att kärnvapen används mot Kina. De måste kunna verkställa ett motanfall med kärnvapen eller förstöra punktmål med traditionella missiler. Missiler med både kärnvapen och konventionella stridsspetsar står till deras förfogande vid utförandet av uppgifterna. Fokus för utveckling av missilstyrkor är att utveckla strategisk avskräckning och förmågan till motanfall med kärnvapen, samt att förbättra kapaciteten att agera på medel- och lång distans.

Missilstyrkorna står under direkt ledning av Centrala militärkommissionen och de har en egen stab. Underställda staben finns sex missilbaser på arménivå, som består av brigader. Baser eller brigader kan också verka direkt underställda Centrala militärkommissionen.