Cybersäkerheten

De viktigaste cyberhot-trenderna under de senaste åren:

  • tillväxten av utpressningsprogram
  • utnyttjandet av sårbarheter
  • hot riktade mot hårdvara
  • attacker som syftar till att eliminera affärsverksamhet eller att stjäla personuppgifter
  • ökning av antalet till nätet kopplade enheter och möjligheter till mera mångsidiga anfall

Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter

  • utvecklar och övervakar säkerheten för nät- och kommunikationstjänster
  • upprätthålla en lägesbild om informationssäkerhetsärenden

Intern länk till: Nya säkerhetsutmaningar/Hybrid- och cyberpåverkning