Litauens Armén

Styrka och sammansättning:

 • styrka: 8 000 soldater
 • två infanteribrigader:
  • mekaniserad ”Iron Wolf”-brigad, med 4 infanteribataljoner, artillerisektion och underhållsbataljon
  • motoriserad ”Griffin” infanteribrigad, med 3 infanteribataljoner och artillerisektion
 • pionjärbataljon
 • nationalgardet, som är organiserat i sex regionala enheter

Viktigaste utrustning:

 • infanteriets stridsfordon och M-113 bepansrade persontransportfordon
 • 155 mm PzH2000-pansarhaubits, 105 mm fältkanoner, 120 mm granatkastare
 • pansarvärns- (Javelin) och luftvärnsmissiler (NASAMS och Stinger)

Bepansrat stridsfordon Vilkas. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Jaunuolis – Own work, CC BY-SA 4.0

155 mm larvbandshaubits PzH 2000. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Mike.Bravo88 – Own work, CC BY-SA 4.0