Ledningen av de Britanniens väpnade styrkorna

  • Kung Charles III är formellt överbefälhavare för de väpnade styrkorna.
  • Underställt försvarsministern (Secretary of State for Defence) ett integrerat Försvarsministerium (Ministry of Defence), varav en del är Försvarsstaben (Defence Staff).
  • Chefen för Försvarsstaben (Chief of Defence Staff) motsvarar kommendören för försvarsmakten.
  • Försvarsgrenskommendörerna, med sina staber, ingår i Försvarsstaben.
  • PJHQ (Permanent Joint Headquarters) -staben leder utlandsoperationerna.

Militär och politisk styrning är integrerad på den högsta nivån i den brittiska försvarsadministrationen. Försvarsministeriet och försvarspersonalen arbetar i samma byggnad. Chefen för Försvarsstaben är ansvarig för militär planering och Försvarsministeriets kanslichef (Permanent Under Secretary) för politisk styrning. Båda är på samma nivå i hierarkin.

Det brittiska strategiska kommandot (UK Strategic Command, StratCom) ansvarar för förberedelsen av militära operationer genom att rikta försvarsgrenarnas gemensamma kapaciteter, till exempel ledningssystem, utbildning, medicinalvård och underrättelse.

Det permanenta gemensamma högkvarteret Permanent Joint Headquarters (PJHQ) är ledningsstaben för snabbinsatsstyrkorna och utlandsoperationer. Staben leds av en viceamiral eller generallöjtnant (Chief of Joint Operations, CJO). Staben leder dock inte användningen av kärnvapenavskräckningen, försvaret av hemön, kampen mot terrorism eller Natos artikel 5-uppdrag.