USA:s Marinen

 • En styrka på 346 000 soldater, inklusive 99 000 soldater i marinflygvapnet
 • Reserv 102 000 soldater
 • 2 regionala ledningscentraler för marinen, Atlanten och Stilla Havet
 • Sex ledningscentraler för flottan
 • Fartygsenheter
 • Marinflygvapen
 • Utrustning t.ex.
  • 67 kärnkraftsdrivna ubåtar
  • 11 kärnkraftsdrivna hangarfartyg
  • 24 missilkryssare
  • 67 missilkorvetter
  • 22 fregatter
  • 31 amfibiestödfartyg med 145 landstigningsbåtar
  • 1 087 stridsflygplan
  • 600 helikoptrar

USA:s marin är, när det gäller antal och kvalitet på fartyg som kan fungera på alla världens hav, världens kraftigaste marin. Det är värt att beakta att Kinas flotta växer snabbare och har minskat klyftan de senaste åren.

De mest synliga och från nyhetsbilder bekanta fartygen i Förenta staternas flotta är de stora kärnkraftsdrivna hangarfartygen. De används i normalförhållanden som en demonstration av militär närvaro och som ett redskap för styrkedemonstration i områden där USA har viktiga säkerhetspolitiska intressen. I krigföring kan hangarfartyg snabbt föra militär styrka nära operationsområdet. Antalet stridsflygplan på ett hangarfartyg är ungefär i klass med det finska flygvapnet, även när det gäller utrustning, eftersom huvudutrustningen för båda är F / A-18 Hornet. Det finns alltid en stark skyddsavdelning runt hangarfartyget med missilkryssare, missilkorvetter, atomubåtar och logistikfartyg. Hangarfartygens förmåga att utföra luftangrepp har spelat en viktig roll i krig och andra kriser för USA. Ett hangarfartyg kan vara till sjöss c. 25 år, varpå dess kärnreaktor bör uppdateras. Efter jordbävningen på Haiti (2008) levererade ett hangarfartyg elektricitet till hela huvudstaden.

Även andra fartyg i marinen kan användas för militärpolitiska ändamål, såsom att ”visa flaggan”. Kryssare och korvetter utför tex. regelbundet så kallade ”Freedom of Navigation”- operationer, dvs. demonstrativ navigering i internationella havsområden som någon stat strävar till att göra till sitt territorium. Detta har till exempel varit fallet i Sydkinesiska havet, Taiwansundet och Svarta havet.

Marinens kärnkraftsdrivna ubåtar med sina ICBM-kärnmissiler är en nyckelkomponent i USA: s strategiska kärnvapenavskräckning.

Marinkåren är administrativt underställt marinministeriet trots att den är en självständig försvarsgren.

USA:s kustbevakningen (US Coast Guard) räknas som en del av landets ”marinstyrkor”, även om det verkar under Ministeriet för intern säkerhet (Department of Homeland Security). I en krissituation kan kustbevakningen införlivas i marinen. Det är en militärt organiserad organisation under ledning av en amiral och fartygen är beväpnade. Kustbevakningens betydelse ökar eftersom endast den har fartyg som kan verka i arktiska havsområden. USA har uppmärksammat den gradvisa befrielsen av nordliga havsområden från is senare än andra stormakter, och landet har tex. inte tillräckligt med isbrytare. Marinfartyg kan inte röra sig i isförhållanden.

[Kartta]

Operationsområden och ansvar för USA:s ”numrerade flottor” (US Navy Numbered Fleets). 7. Flottans stab leder tex. Flottans verksamhet i västra Stilla havet och Indiska oceanen. Bildkälla: commons.wikimedia.org, Public Domain.

Marinens sammansättning

Marinen inkluderar regionala ledningsstaber som Stilla havsflottan, Ledningsstaben för flottan i Europa etc. Utöver dessa finns det sex stora operativa ledningsstaber, 2.- 7. Flottans stab.

Marinflygvapnet (Naval Air Force) består av 35 flygdivisioner, 14 ubåtsbekämpningsdivisioner, 14 spaningsdivisioner och divisioner för elektronisk krigföring etc. Marinflygvapnet opererar främst från hangarfartyg och amfibiestödfartyg.

Utrustning:

 • 67 kärnkraftsdrivna ubåtar (14 strategiska Ohio-klassen, 53 attackubåtar Ohio, Los Angeles och Virginia-klassen)
 • 11 kärnkraftsdrivna hangarfartyg (kategorierna Gerald Ford och Nimitz)
 • 24 missilkryssare (Ticonderoga-klass)
 • 67 missilkorvetter (Arleigh Burke-klass)
 • 19 fregatter (Freedom- och Independence-klasserna)
 • 31 amfibiestödfartyg (Amerika och Wasp-klassen)
 • 145 landstigningsfarkoster
 • en stor mängd transport- och servicemateriel (bl.a. San Antonio-klassen)
 • 980 stridsflygplan (F-35C, F-16A / B, F / A-18B / C / D / E / F)
 • 107 ubåtsbekämpningsfartyg (P-3C, P-8A)
 • 158 flygplan för elektronisk krigföring (EA-18G)
 • 82 sjö-övervakningsflygplan (E-2C / D)
 • 600 helikoptrar (MH-60R / S, MH-53E, etc.)
 • 106 fjärrstyrda obemannade luftfarkoster för rekognosering (UAV)
 • marinflygvapnets reserv (Naval Air Force Reserve) 83 stridsflygplan, 5 lufttankningsflygplan, 40 transportflygplan, 25 helikoptrar