Krigstida försvarsmakten

Försvarsmaktens krigstida styrka är cirka 280 000 soldater – som av förutom de ovannämnda trupperna också består av uppställningsorganisationen, beväringar med tillräcklig utbildningsnivå samt av gränsbevakningsväsendets gränstrupper som vid behov underställs försvarsmakten.

Tilläggsinformation

Indelning av armétrupper på basis av användningsprincipen

Operativa trupper är krigstida trupper, utbildade och utrustade för mångsidiga och krävande stridsuppgifter i olika förhållanden var som helst i landet

Regionala trupper är krigstida trupper, utbildade och utrustade för stridsuppdrag på sitt eget förutbestämda verksamhetsområde.

Lokala trupper är krigstida trupper med vilka man skapar en landsomfattande närvaro genom att bevaka områden, skydda objekt, uppställa trupper och stödja andra myndigheter.

  • Lokala trupperna täcker hela landet.
  • Till truppernas krigstida uppgifter hör att skydda strategiska objekt, övervaka områden och bekämpa fiendens specialstyrkor. Under normala förhållanden kan lokala trupper i begränsad utsträckning användas för att bistå andra myndigheter.
  • De lokala trupperna består av lokalbataljoner, vars ansvarsområden i regel sammanfaller med ett landskap. Bataljonerna består av flera kompanier, bland annat av landskapskompanier.
  • Reservister med god kunskap om insatsområdet omplaceras från regionala och operativa trupper i lokalbataljonerna. Till exempel kan militärpoliser också direkt utbildas under beväringstiden för de lokala truppernas behov. Du kan söka dig till de lokala trupperna genom att kontakta Försvarsmaktens regionalbyrå.

Landskapskompanier

  • Landskapskompaniernas sammanlagda styrka är cirka 5 000 soldater. Landskapskompanierna erbjuder utbildning för villiga reservister.
  • Personer som har gett försvarsmakten sitt samtycke att delta i et frivilliga försvarsarbetet placeras i landskapskompanierna. Landskapskompanierna ingår i lokalbataljonerna och försvarar under krigstid ett specifikt geografiskt område.
  • Landskapskompanier kan utbildas i repetitionsövningar, frivilliga övningar och på Försvarsutbildningsföreningens (MPK) kurser. Truppen kan utbildas både för handräckningsuppgifter och krigstida försvarsuppgifter.

Källor och länkar