Kinas Armén

Tilläggsinformation

Armén är den äldsta av det kinesiska folkets befrielsearméns försvarsgrenar, vilket också återspeglas i Folkets befrielsearméns engelskspråkiga namn, People’s Liberation Army. Arméns uppgift är att försvara Kinas territoriella integritet och kommunistpartiet. Arméns stab är en administrativ ledningsstab. Det operativa ansvaret för arméstyrkorna ligger hos de regionala staberna.

Till armén hör följande trupper och ledningsstaber

Trupp Antal
Arméstab 13
Specialtruppsbrigad 15
Pansarbrigad 27
Mekaniserad division 1
Mekaniserad bergdivision 1
Mekaniserad brigad 23
Mekaniserad bergsbrigad 3
Motoriserad bergsdivision 3
Motoriserad brigad 24
Luftattackbrigad 2
Landstigningsbrigad 6
Övningsmotståndarbrigad (OPFOR) 1
Gardets mekaniserade division 1
Säkerhetsgardets division 1
Gränsbrigad 16
Gränsregemente 15
Gränsbataljon 1

Förutom av de ovan nämnda styrkornas organiska vapenslagstrupper, stöds armén av 14 artilleribrigader, 19 sjömålsmissilbrigader, 1 flygbrigad, 12 helikopterbrigader, 4 helikopterutbildningsregementen, 15 luftförsvarbrigader, 14 pionjär- och skyddsbrigader, 1 pionjärregemente samt 10 regementen för elektronisk krigföring, 50 signalregementen och 13 underhållsbrigader.

Fokus för utvecklingen av armétrupperna ligger på att utveckla deras strategiska rörlighet mellan krigsskådeplatser. Trupperna kommer att utvecklas till små, mångsidiga, stridsresistenta och lättanpassningsbara enheter som kan genomföra gemensamma operationer med andra försvarsgrenar.

Armén har

  • 5 850 stridsvagnar
  • 7 000 pansarskyttevagnar
  • 4 500 bepansrade transportvagnar
  • 9 000 kanoner och granatkastare
  • 500 lavetter för luftvärnsmissiler
  • 7 400 luftvärnskanoner
  • 270 stridshelikoptrar
  • 351 multiroll helikoptrar

400 transporthelikoptrar

Källor och länkar