Försvarsinformation

  • Varningsmeddelanden och lägesinformation i störningssituationer och undantagsförhållanden.
  • Kommunikation in nätet, de sociala medierna medräknade, är viktiga också för statsförvaltningen.
  • Radion fortsättningsvis ett viktigt media.
  • Information under kris- och krigsförhållanden: motarbetande av spridning av rykten och annan felaktig information.

Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) är en permanent parlamentarisk kommitté, som verkar vid försvarsministeriet. Statsrådet tillsätter planeringskommissionen för en riksdagsmandatperiod åt gången.

PFI organiserar olika seminarier och diskussionsevenemang om säkerhetspolitiken, försvaret och beredskapen inför krissituationer och undantagsförhållanden. Därtill låter PFI årligen göra opinionsundersökningar om utrikes- och. PFI stöder för sin del myndigheternas beredskapsplanering bl.a. för att utveckla den mentala kriståligheten.

Planeringskommissionen har ett eget sekretariat och nära kontakter med liknande organisationer i de andra nordiska länderna, speciellt Sverige och Norge.

Planeringskommissionen för försvarsinformation:
https://www.defmin.fi/sv/planeringskommissionen_for_forsvarsinformation_pfi#fcc82e43

Säkerhetskommittén: Turvallinen Suomi. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2015, sivut 145–150:
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/04/Turvallinen-Suomi-_-2015.pdf