Kinas högsta ledningens logistiktrupper

  • Joint Logistic Support Force (JLSF), grundades 2016 för att kombinera försvarsgrenarnas och de regionala stabernas logistiska stöd.
  • Ansvarar också för integrering av samhällets delområden och dubbelanvändningssystemen till en del av de väpnade styrkornas verksamhet.
  • Direkt underställda Centralmilitärkommissionen

Ledningen finns i Wuhan Logistikcentral, som leder fem logistikcenter. Var och en av de fem logistikcentralerna stöder en operativ stab och dess styrkor. Logistikcentren består av flera separata funktioner och enheter i olika delar av respektive ansvarsområde, såsom depåer, lager och sjukhus.