Kinas högsta ledningens logistiktrupper

Tilläggsinformation

Högsta ledningens logistiska trupper (Joint Logistic Support Force, JLSF) bildades 2016 för att kombinera det logistiska stödet från försvarsgrenar och operativa staber. Logistiska trupperna är också ansvariga för att integrera olika samhällssektorer och system med dubbla användningsområden till en del av de väpnade styrkornas verksamhet. Organisationen är direkt underställd Centrala militärkommissionen.

Ledningen finns i Wuhan Logistikcentral, som leder fem logistikcenter. Var och en av de fem logistikcentralerna stöder en operativ stab och dess styrkor. Logistikcentren består av flera separata funktioner och enheter i olika delar av respektive ansvarsområde, såsom depåer, lager och sjukhus.