Cybersäkerheten

De viktigaste trenderna i cyberhot under de senaste åren har varit tillväxten av utpressningsprogram, utnyttjandet av sårbarheter, hot riktade mot hårdvara och attacker som syftar till att eliminera affärsverksamhet eller att stjäla personuppgifter.

Antalet enheter som är anslutna till nätet ökar vilket innebär att i framtiden kommer cyberangripare att få kraftigt ökade attackmöjligheter för sin verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms cybersäkerhetscenter

  • Utvecklar och övervakar säkerheten för nät- och kommunikationstjänster
  • Upprätthålla en lägesbild om informationssäkerhetsärenden