Försörjningsberedskapsorganisationen

Försörjningssäkerhetsorganisationen består av Försörjningsberedskapscentralen och dess styrelse, försörjningsberedskapsrådet, sektorer och pooler.

  • Försörjningsberedskapsorganisationen är ett offentligt-privat nätverk. Dess huvudsakliga mål är att säkra verksamhetsvillkoren för viktiga organisationer och samhället.
  • Det finns hundratals företag, myndigheter och organisationer inom försörjningsberedskapsnätverket.
  • Försörjningsberedskapscentralen ansvarar för planering och operativ verksamhet.
  • Försörjningsberedskapsrådet tar initiativ i frågor som rör försörjningsberedskap.
  • Sektorerna bedömer tillståndet för försörjningsberedskapen och främjar samarbete.
  • Pooler är institutioner som verkar under ledning av näringslivet.

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv